Leveringsvoorwaarden

 


ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.

 

1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die

voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden alle verkopen, werken,

leveringen en diensten onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden

hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

 

2. De gegevens opgenomen in website en documentatie zijn geheel en al

vrijblijvend zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden

goederen en/of diensten.

 

3. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ter indicatie. Het uitstel of de niet-levering

kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding

in hoofde van de koper. De levertijden van de producten worden aangegeven op iedere productpagina.

Gemiddeld worden producten tussen de 2-4 werkdagen ontvangen door de klant. Wij houden u op de

hoogte van de verwachtte levertijd. De levertijden van de toonbanken liggen op maximaal 3 weken

tenzij anders overeengekomen.

 

4. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten per aangetekend en gemotiveerd

schrijven door de koper gemeld worden binnen de 8 dagen na levering. Gebrekkige

goederen kunnen slechts worden toegezonden na schriftelijk akkoord van Bleijenberg Winkelmaterialen.

Klachten wegens verborgen gebreken dienen per aangetekend en gemotiveerd

schrijven geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken.

Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake is, op 6 maanden bepaald wordt

vanaf de datum van de levering.

 

5. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en af fabriek. De verzendkosten worden berekend op basis van gewicht.

Orders vanaf € 250,- worden gratis verzonden. De verzendkosten van toonbanken bedraagd € 150,-in Nederland m.u.v. De wadden eilanden.

Installatiekosten van modulaire toonbanken op aanvraag. Levering op een etage tegen meerprijs.